[PEMACU Wacana] Wawasan Kemakmuran Bersama – Pemacu Negara-Bangsa

20 October 2020 |
Past Event

Wawasan Kemakmuran Bersama : Pemacu Negara Bangsa

Wacana ini diadakan bagi berkongsi pengetahuan dan perkongsian pendapat mengenai bidang fokus SPV2030 yang menghimpunkan para sarjana, profesional, pemimpin korporat, penjawat awam, organisasi masyarakat awam, pelajar, belia dan pakar dalam platform bersama. KITA merupakan satu-satunya institut penyelidikan di Malaysia yang sepenuhnya memfokuskan kajian terhadap ‘etnik’ dan ‘etnisiti.’ Walaupun orientasi akademiknya bersifat ‘kajian tematik,’ namun KITA didukung kuat oleh orientasi ‘kajian disiplin’ dan ‘kajian wilayah,’. Bagi KITA, seminar pada kali ini beraspirasi untuk menggalakkan kegiatan silang-disiplin yang melibatkan tiga sektor utama masyarakat, iaitu, sektor awam, swasta dan komuniti.

Download the full report from the session below:

Event Info

Past Event
20 October 2020

Share Event

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

More Event

10 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Pelaksanaan Program Bantuan Tunai di bawah pakej-pakej bantuan dan rangsangan ekonomi yang...
10 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan kajian yang sedang dijalankan ke atas sistem dan...
9 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan cadangan penggubalan Akta Tanggungjawab Fiskal (Fiscal Responsibility Act...
9 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan cadangan penambahbaikan ke atas dasar perolehan Kerajaan berhubung...