Sosial

Hubungan sosial yang kukuh di antara rakyat Malaysia sangat penting kerana ianya amat berkait rapat di antara kemakmuran negara dan kualiti hidup rakyat. Interaksi yang kondusif dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai berfungsi sebagai pemangkin dalam menyatukan rakyat yang berbeza etnik, agama, kawasan dan tahap sosio-ekonomi. Asas interaksi ini adalah saling menghormati dan semangat toleransi yang tinggi dalam kalangan rakyat.

Bidang Tumpuan

Dasar Modal Sosial

Dasar-dasar berkaitan modal insan yang saling bekerja dan menjalankan fungsi secara kolektif berdasarkan kepercayaan, nilai besama serta atas hubungan dan tujuan yang sama.

Integrasi Nasional

Usaha-usaha ke arah pengukuhan perpaduan dan solidariti rakyat merentasi sempadan kaum, agama, budaya, bahasa dan sosio-ekonomi.

Kajian Politik

Kajian berkaitan proses, prinsip, struktur pemerintahan dan institusi politik.

Kesejahteraan Sosial

Pencapaian kepada sasaran akhir iaitu ke arah kesejahteraan dan keperluan asas semua segmen masyarakat dilindungi serta ditingkatkan, terutama kumpulan rentan dan B40.

Pembinaan Negara Bangsa

Membangunkan negara Malaysia yang bersatu, makmur, bermaruah dan seterusnya menjadi pusat ekonomi Asia.

Pendidikan

Memperkukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan dapat membina komuniti pembelajaran sepanjang hayat.