Ekonomi

Membangunkan ekonomi yang kukuh amat penting bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi tidak hanya dapat diukur melalui pertumbuhan KDNK semata-mata, tetapi perlu mengambil kira petunjuk sosial dan pengagihan ekonomi yang inklusif.

Bidang Tumpuan

Ekonomi, Perdagangan & Pertumbuhan Serantau

Pelbagai dasar dan inisiatif bagi mendorong dan meningkatkan pelaburan dan perdagangan dalam sektor-sektor pertumbuhan tinggi dan serantau.

Kesaksamaan Pertumbuhan Ekonomi

Penyusunan semula pembangunan sosio-ekonomi bagi meningkatkan kuasa beli rakyat dan merapatkan jurang pendapatan antara etnik, wilayah dan rantaian bekalan.

Pasaran Buruh

Penawaran dan permintaan tenaga kerja, di mana wujudnya penawaran oleh pekerja dan permintaan oleh majikan.

Perniagaan & Ekosistem Industri

Memperkukuhkan komuniti ekonomi dan pemain industri sepanjang rantaian bekalan ke arah meningkatkan produktiviti dan perkhidmatan bernilai tinggi.