Seminar

UPCOMING SEMINAR

Event Month
Event Year
28 Jun 2022
Upcoming Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘The Development of Youth Agropreneur Policy and...
14 Jun 2022
Upcoming Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Selection of Appropriate Indicators to Formulate Malaysia’s...

PAST SEMINAR

Event Month
Event Year
23 Jun 2022
Past Event
Pandangan dan input pakar tentang isu-isu keselamatan makanan dan sektor pertanian amat penting...
21 Jun 2022
Past Event
Belia merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara dan dunia. Statistik...
21 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Toleransi Digital Dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia’...
21 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Urban Green Spaces as an Index for...
16 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Role of People with Disabilities towards Sustainability...
11 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Dasar Pengurusan Pendidikan Murid B40’ telah diadakan...
10 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Input Polisi Bagi Penyelesaian Kemiskinan Situasi Untuk...
7 Jun 2022
Past Event
Menyedari peri pentingnya pandangan dan input pakar tentang isu-isu ekonomi semasa, antaranya kenaikan...