[PEMACU Intelek] Penambahbaikan Program Bantuan Tunai

10 September 2021 |
Past Event

OBJEKTIF

Pelaksanaan Program Bantuan Tunai di bawah pakej-pakej bantuan dan rangsangan ekonomi yang dilancarkan Kerajaan merupakan antara inisiatif utama bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Bantuan ini umumnya bersifat menyeluruh dan sejajar dengan pelaksanaan di negaranegara serantau dan maju yang lain.

Penularan pandemik COVID-19 sejak penghujung tahun 2019 telah mencetuskan krisis kesihatan dan ekonomi pada skala yang tidak pernah dialami di peringkat global sebelum ini. Sehubungan itu, bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat dan kesejahteraan negara terus terpelihara, langkah-langkah proaktif terus dilaksanakan oleh Kerajaan dalam menangani impak dan cabaran yang tercetus kesan daripada penularan pandemik tersebut.

Antara objektif penyediaan kertas konsultasi awam ini adalah untuk:

  1. Mendapatkan pandangan dan input daripada setiap lapisan masyarakat di Malaysia yang terkesan secara langsung atau tidak langsung disebabkan penularan pandemik COVID-19 bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian bantuan Kerajaan kepada rakyat;
  2. Mengenal pasti keperluan dan masalah masyarakat tanpa mengetepikan hasrat rakyat, terutamanya dalam situasi yang mencabar akibat penularan COVID-19;
  3. Menambah baik penyediaan bajet tahunan negara, khususnya yang melibatkan inisiatif bantuan kewangan Kerajaan kepada rakyat;
  4. Meningkatkan mutu sistem permohonan bantuan sedia ada dan mengenal pasti penerima bantuan supaya tiada golongan layak yang tercicir (exclusion error) dan golongan tidak layak menerima bantuan (inclusion error); dan
  5. Sebagai panduan kepada Kerajaan mengenai perkara-perkara yang perlu diberikan tumpuan dalam pakej-pakej bantuan atau bajet tahunan yang dirancang pada masa hadapan.

Sumber: Kementerian Kewangan https://www.mof.gov.my/pdf/konsultasi-awam/Program-Bantuan-Tunai.pdf

Event Info

Past Event
10 September 2021
10:00am-

Share Event

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

More Event

10 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Pelaksanaan Program Bantuan Tunai di bawah pakej-pakej bantuan dan rangsangan ekonomi yang...
10 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan kajian yang sedang dijalankan ke atas sistem dan...
9 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan cadangan penggubalan Akta Tanggungjawab Fiskal (Fiscal Responsibility Act...
9 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan cadangan penambahbaikan ke atas dasar perolehan Kerajaan berhubung...