[PEMACU Intelek] Kajian Insentif Cukai

10 September 2021 |
Past Event

OBJEKTIF

Kertas konsultasi ini menggariskan kajian yang sedang dijalankan ke atas sistem dan pentadbiran insentif cukai di Malaysia. Ia disediakan bagi mendapatkan input dan pandangan awam ke atas kajian tersebut melalui proses semakan secara menyeluruh dan cadangan penambahbaikan serta pembaharuan kepada rangka kerja insentif cukai sedia ada.

Kajian ini perlu bagi memastikan insentif cukai yang ditawarkan kepada pelabur asing dan tempatan kekal relevan dengan lanskap semasa perniagaan di samping terus mengekalkan daya saing negara bagi menarik pelaburan berkualiti dan pada masa yang sama memberi pulangan positif kepada ekonomi dan kedudukan fiskal negara.

Sumber: Kementerian Kewangan  https://www.mof.gov.my/pdf/konsultasi-awam/Insentif-Cukai.pdf

Event Info

Past Event
10 September 2021
02:30pm-

Share Event

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

More Event

10 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Pelaksanaan Program Bantuan Tunai di bawah pakej-pakej bantuan dan rangsangan ekonomi yang...
10 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan kajian yang sedang dijalankan ke atas sistem dan...
9 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan cadangan penggubalan Akta Tanggungjawab Fiskal (Fiscal Responsibility Act...
9 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan cadangan penambahbaikan ke atas dasar perolehan Kerajaan berhubung...