Focus Group Discussion (FGD) Toleransi Digital Dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia

21 June 2022 |
Past Event

Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Toleransi Digital Dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia’ telah diadakan pada 21 Jun 2022.

FGD ini merupakan sebahagian daripada penyelidikan penerima Geran MPDP, Dr Khairul Azhar Meerangani dari Universiti Teknologi MARA, bagi penerbitan ringkasan polisi di bawah bidang Sosial dan Kebajikan.

Facebook : institutmasa
Twitter : institutmasa
LinkedIn : institutmasa
Web : institutmasa.com

#InstitutMASA
#MakmurBersama
#MASAuntukMakmurBersama
#MASAPolicyDevelopmentProgramme
#MPDP

Event Info

Past Event
21 June 2022

Share Event

More Event

28 Jun 2022
Upcoming Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘The Development of Youth Agropreneur Policy and...
23 Jun 2022
Past Event
Pandangan dan input pakar tentang isu-isu keselamatan makanan dan sektor pertanian amat penting...
21 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Urban Green Spaces as an Index for...
21 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Toleransi Digital Dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia’...