#29 : STEM dan Kebolehpasaran

Pada masa kini kerajaan Malaysia masih giat menjalankan pelan tindakan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) selaras dengan Polisi 60:40 Sains/Teknikal: Seni. Namun demikian, pencapaian peratusan 60% bagi penglibatan pelajar dalam bidang STEM masih tidak tercapai. Kebimbangan ini telah dikaitkan dengan kebolehpasaran graduan atau remaja. Di samping itu, terdapat ketidaksetaraan peluang pekerjaan dengan kesediaan kemahiran untuk memenuhi pekerjaan STEM. Isu-isu ini perlu diberikan perhatian. Maka, ringkasan polisi ini bertujuan untuk merungkai bagaimana kebolehpasaran dapat dicapai melalui STEM. Hasil dapatan rumusan polisi ini boleh dikelaskan kepada pihak yang terlibat.

Share Article

More Article

No data was found