Prioritise Islamic position in human rights evaluation

By Azril Mohd. Amin

 

MALAYSIA  bakal berdepan detik penting dalam penilaian landskap hak asasi manusia apabila dijadualkan menghadapi sesi Proses Semakan Berkala Sejagat (UPR) pada Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNHRC), 25 Januari ini.

Semakan kali ini membawa maksud besar dan begitu penting, selari hasrat kerajaan untuk mengiktiraf pencapaiannya dalam menangani cabaran berterusan, kekal komited mengemudi rangka kerja Perlembagaan, kerumitan budaya, peranan Islam serta undang-undang syariah dalam struktur masyarakat.

Proses UPR ini mekanisme penting dalam UNHRC sebagai kaedah pemeriksaan ke atas rekod hak asasi manusia negara anggota PBB. Mekanisme ini berfungsi sebagai saluran sesebuah negara meneliti dan melaporkan kemajuan, cabaran serta komitmen mereka terhadap hak asasi manusia di negara masing-masing.

Ia berlaku setiap empat hingga lima tahun dan memerlukan penilaian holistik dengan menggabungkan laporan nasional, laporan UNHRC dan input serta syor daripada pelbagai pihak berkepentingan, termasuk pertubuhan masyarakat sivil (CSO) dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

Share Article

More Article

No data was found