Penerbitan

Bidang Tumpuan
Tahun Diterbitkan
Artikel
Oleh: Amirul Hamza Abdullah, Penganalisa Penyelidikan, Institut Masa Depan Malaysia (MASA) Kesihatan mental boleh dikaitkan dengan pelbagai punca dan antara paling dekat dengan skop ekonomi adalah pekerjaan. Kehilangan pekerjaan, guna tenaga tidak penuh atau underemployment, dan pengangguran dalam jangka masa panjang adalah punca seseorang boleh menghidap penyakit mental. Masalah ini berkait rapat dengan penyakit mental seperti kegelisahan, kemurungan dan kehilangan kepuasan dalam kehidupan mereka.