Politik

Hubungan sosial yang kukuh di antara rakyat Malaysia sangat penting kerana ianya amat berkait rapat di antara kemakmuran negara dan kualiti hidup rakyat. Interaksi yang kondusif dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai berfungsi sebagai pemangkin dalam menyatukan rakyat yang berbeza etnik, agama, kawasan dan tahap sosio-ekonomi. Asas interaksi ini adalah saling menghormati dan semangat toleransi yang tinggi dalam kalangan rakyat.

Bidang Tumpuan

Alam Sekitar & Kelestarian

Dasar-dasar berkaitan integrasi antara aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar ke arah pembangunan lestari.