MASA minta kerajaan tangani isu stereotaip gender

KUALA LUMPUR 8 Mac – Institut Masa Depan Malaysia (MASA) berpandangan suatu pendekatan holistik dan inklusif perlu dirangka serta dilaksanakan pihak kerajaan pasca pandemik, terutamanya bagi menangani isu stereotaip gender dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan keluarga.

Ketua Pegawai Eksekutif MASA, Azril Mohd Amin berkata, pihaknya berharap agar dasar dan strategi yang memfokuskan keterangkuman gender khususnya penglibatan wanita di peringkat pembuat keputusan dapat diberi keutamaan bagi mencapai kesaksamaan gender di Malaysia, sekaligus meningkatkan ketelusan dan tadbir urus yang baik untuk menjamin keharmonian negara.

Beliau berkata, tahun ini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat (KPWKM) memilih tema ‘Saksama Bersama’ yang juga bertepatan dengan matlamat yang digariskan Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB 2030) untuk meningkatkan kesedaran seluruh lapisan masyarakat tentang peri pentingnya mencapai kesaksamaan jantina di Malaysia.

“MASA ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Menyambut Hari Wanita Sedunia 2022, dengan tema sambutan tahun ini, “Gender Equality Today for SustainabilityTomorrow”.

“Selaras dengan Teras Kelima Matlamat Pembangunan Mampan (SDG), untuk mencapai kesaksamaan jantina, serta memperkasa wanita dan anak-anak perempuan, Hari Wanita Sedunia merupakan satu bentuk penghargaan dan pengiktirafan terhadap sumbangan dan jasa wanita yang sangat signifikan dalam pembangunan negara.

“Ia juga bertepatan dengan komitmen MASA untuk mengangkat martabat golongan wanita yang mewakili 48.62% populasi Malaysia dan menjadi tulang belakang keluarga yang menjadi asas kemenjadian anak bangsa,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Menurut Azril, berdasarkan skor Indeks Jurang Gender Malaysia (MGGI) 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara (DOSM), Malaysia berada pada kedudukan ke-74 daripada 156 negara di dunia.

“Menurut laporan itu, pencapaian wanita amat membanggakan dalam sub-indeks Pendidikan dengan skor 1.059 manakala sub-indeks kesihatan dan kehidupan mencatatkan skor 0.956. Bagaimanapun, bagi sub-indeks peluang dan penyertaan ekonomi, skor yang dicatatkan hanyalah 0.738 mata,” katanya.

Beliau berkata, Kadar Penyertaan Tenaga Buruh (KPTB) yang melibatkan wanita dalam negara juga masih rendah iaitu sekitar 55.3% pada 2020, berbanding negara Asia Tenggara lain seperti Singapura pada 69.7% dan Thailand pada 66.8%.

Katanya, penguasaan politik mencatat skor terendah iaitu 0.100 mata yang secara jelas menunjukkan jurang pembabitan wanita dalam bidang politik yang masih besar.

“Berdasarkan statistik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada tahun 2020, hanya 38.2% penjawat awam wanita di peringkat pembuat keputusan melalui pengisian Gred Utama C dan ke atas. Manakala di sektor swasta pula, baru mencecah 25.8% berdasarkan keanggotaan Wanita sebagai Ahli Lembaga Pengarah di 100 syarikat tersenarai awam.

“Sehubungan itu, MASA berpendapat sudah tiba masanya fokus diberikan oleh kerajaan bersama-sama pemegang taruh lain dalam mengangkat dan mengiktiraf kedudukan serta sumbangan wanita secara saksama, setaraf dengan potensi mereka,” katanya.

Tambah beliau, Pelan Strategik KPWKM 2021-2025, yang antara fokusnya adalah melindungi hak golongan rentan termasuk wanita, boleh dijadikan pemangkin ke arah matlamat tersebut.

Katanya, menurut Tinjauan Tenaga Buruh 2020 yang dikeluarkan oleh DOSM, walaupun pekerja lelaki adalah lebih banyak dibuang kerja berbanding wanita (60% lelaki kepada 40% wanita) sewaktu pandemik, ini boleh menunjukkan terdapat lebih banyak pekerja lelaki berbanding wanita di dalam sektor pekerjaan.

Chief Executive Officer, Institut Masa Depan Malaysia

Date: 8 March 2022

Sourcehttps://www.dagangnews.com/masa-minta-kerajaan-tangani-isu-stereotaip-gender-13598

Share Article

More Article

No data was found