[PEMACU Wacana] Analisis Rancangan Malaysia Ke-12

1 October 2021 |
Past Event

Tahun 2021 adalah tahun pertama bagi tempoh Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12). Penyediaan RMKe-12 sangat mencabar berikutan pandemik COVID-19 dan ketidaktentuan ekonomi dan perdagangan dunia. Dasar dan strategi yang akan diperkenalkan di bawah RMKe-12 menunjukkan komitmen Kerajaan bagi mencapai matlamat untuk merealisasikan negara makmur, inklusif dan mampan ke arah merealisasikan Pelan Pemulihan Negara.

RMKe-12 merupakan bahagian terakhir dalam pelan pemulihan negara di bawah pendekatan 6R iaitu reform bagi memastikan pembangunan yang inklusif meliputi agenda untuk menangani isu kemiskinan serta merapatkan jurang antara kumpulan pendapatan, kaum dan wilayah akan terus menjadi keutamaan.. Ini bagi memastikan Malaysia berada pada landasan yang kukuh bukan sahaja dalam menangani isu dan cabaran sosioekonomi semasa kesan pandemik COVID-19, tetapi juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mampan.

Event Info

Past Event
1 October 2021
10:00am-
12:00pm

Share Event

More Event

2 Jul 2022
Upcoming Event
Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Pemulihan Negara (MPN) dengan kerjasama Institut Masa Depan Malaysia...
28 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘The Development of Youth Agropreneur Policy and...
23 Jun 2022
Past Event
Pandangan dan input pakar tentang isu-isu keselamatan makanan dan sektor pertanian amat penting...
21 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Urban Green Spaces as an Index for...