[PEMACU Wacana] Analisis Rancangan Malaysia Ke-12

Tahun 2021 adalah tahun pertama bagi tempoh Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12). Penyediaan RMKe-12 sangat mencabar berikutan pandemik COVID-19 dan ketidaktentuan ekonomi dan perdagangan dunia. Dasar dan strategi yang akan diperkenalkan di bawah RMKe-12 menunjukkan komitmen Kerajaan bagi mencapai matlamat untuk merealisasikan negara makmur, inklusif dan mampan ke arah merealisasikan Pelan Pemulihan Negara.

RMKe-12 merupakan bahagian terakhir dalam pelan pemulihan negara di bawah pendekatan 6R iaitu reform bagi memastikan pembangunan yang inklusif meliputi agenda untuk menangani isu kemiskinan serta merapatkan jurang antara kumpulan pendapatan, kaum dan wilayah akan terus menjadi keutamaan.. Ini bagi memastikan Malaysia berada pada landasan yang kukuh bukan sahaja dalam menangani isu dan cabaran sosioekonomi semasa kesan pandemik COVID-19, tetapi juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mampan.

Event Info

Past Seminar
1 October 2021
10:00am-
12:00pm

Share Event

More Event

28 Feb 2023
Past Event
Institut Masa Depan Malaysia (MASA) akan menganjurkan Webinar Isu Ekonomi Semasa bersempena Belanjawan...
8 Feb 2023
Past Seminar
The last few decades and recent events have witnessed large-scale, bloodletting conflicts and...
29 Nov 2022
Past Seminar
Sukacita dimaklumkan bahawa Institut Masa Depan Malaysia (MASA) dan Pusat Dialog Peradaban Universiti...
22 Nov 2022
Past Focus Group Discussion
Sukacita dimaklumkan bahawa Institut Masa Depan Malaysia (MASA) dan Pusat Dialog Peradaban Universiti...