[PEMACU Intelek] Penggubalan Akta Tanggungjawab Fiskal atau Fiscal Responsibility Act (FRA)

9 September 2021 |
Past Event

OBJEKTIF

Kertas konsultasi ini menggariskan cadangan penggubalan Akta Tanggungjawab Fiskal (Fiscal Responsibility Act – FRA) bagi meningkatkan tadbir urus, ketelusan dan akauntabiliti dalam pengurusan fiskal negara. Ia disediakan bagi mendapatkan input dan pandangan awam dalam merangka FRA sebagai sebahagian daripada agenda pembaharuan fiskal negara.

Sumber: Kementerian Kewangan https://www.mof.gov.my/pdf/konsultasi-awam/Akta-Tanggungjawab-Fiskal.pdf

Event Info

Past Event
9 September 2021
02:30pm-

Share Event

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

More Event

10 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Pelaksanaan Program Bantuan Tunai di bawah pakej-pakej bantuan dan rangsangan ekonomi yang...
10 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan kajian yang sedang dijalankan ke atas sistem dan...
9 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan cadangan penggubalan Akta Tanggungjawab Fiskal (Fiscal Responsibility Act...
9 Sep 2021
Past Event
OBJEKTIF Kertas konsultasi ini menggariskan cadangan penambahbaikan ke atas dasar perolehan Kerajaan berhubung...