Advokasi Pemimpin Muda – Johor Bahru

Advokasi Pemimpin Muda adalah suatu program di bawah Jelajah Advokasi MASA 2022 (JAM2022) bertujuan membangunkan bakat masa hadapan yang terampil seperti yang dihasratkan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMKe-12). Menerusi program ini, bakat yang disasarkan akan menjalani kursus dan latihan yang sesuai untuk memupuk kebolehan mereka ketika berhadapan dengan media dan khalayak.

Bahagian Komunikasi Strategik MASA telah dijemput untuk melaksanakan satu sesi program Advokasi Pemimpin Muda di Johor Bahru, Johor.

Event Info

Past Focus Group Discussion
31 January 2022

Share Event

More Event

14 Jun 2024
Past Others
Today, Institut Masa Depan Malaysia (MASA) research analyst intern, Maryam Zulkafly and MASA...
24 May 2024
Past Others
Today, Institut Masa Depan Malaysia (MASA) research analyst, Nur Zalikhaa’ Zainal Abidin, and...
23 May 2024
Past Others
On this day, Institut Masa Depan Malaysia (MASA) and Institut Latihan Darul Naim...
17 May 2024
Past Others
Today, Institut Masa Depan Malaysia (MASA) Corporate Services Executive, En. Muhammad Fikri Farudin,...