Advokasi Pemimpin Muda – Johor Bahru

31 January 2022 |
Past Event

Advokasi Pemimpin Muda adalah suatu program di bawah Jelajah Advokasi MASA 2022 (JAM2022) bertujuan membangunkan bakat masa hadapan yang terampil seperti yang dihasratkan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMKe-12). Menerusi program ini, bakat yang disasarkan akan menjalani kursus dan latihan yang sesuai untuk memupuk kebolehan mereka ketika berhadapan dengan media dan khalayak.

Bahagian Komunikasi Strategik MASA telah dijemput untuk melaksanakan satu sesi program Advokasi Pemimpin Muda di Johor Bahru, Johor.

Event Info

Past Event
31 January 2022

Share Event

More Event

28 Jun 2022
Upcoming Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘The Development of Youth Agropreneur Policy and...
23 Jun 2022
Past Event
Pandangan dan input pakar tentang isu-isu keselamatan makanan dan sektor pertanian amat penting...
21 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Urban Green Spaces as an Index for...
21 Jun 2022
Past Event
Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Toleransi Digital Dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia’...