Focus Group Discussion (FGD) Kolokium Keselamatan Jalan Raya dan Kesihatan Penunggang Khidmat Penghantaran Makanan

Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Kolokium Keselamatan Jalan Raya dan Kesihatan Penunggang Khidmat Penghantaran Makanan’ telah diadakan pada 26 Julai 2022.

FGD ini merupakan sebahagian daripada penyelidikan penerima Geran MPDP, Prof. Madya Dr. Laila Suriya Ahmad Apandi dari Universiti Utara Malaysia, bagi penerbitan ringkasan polisi di bawah bidang Sosial dan Kebajikan.

Facebook : institutmasa
Twitter : institutmasa
LinkedIn : institutmasa
Web : institutmasa.com

#InstitutMASA
#MakmurBersama
#MASAuntukMakmurBersama
#MASAPolicyDevelopmentProgramme
#MPDP

Info Program

Sesi Perbincangan Terarah Lepas
26 Julai 2022

Kongsi Program

Program Lain