Focus Group Discussion (FGD) Input Polisi Bagi Penyelesaian Kemiskinan Situasi Untuk Keperluan Pelan Pemulihan Negara (PPN)’

Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Input Polisi Bagi Penyelesaian Kemiskinan Situasi Untuk Keperluan Pelan Pemulihan Negara (PPN)’ telah diadakan pada 10 Jun 2022.

FGD ini merupakan sebahagian daripada penyelidikan penerima Geran MPDP, Prof. Madya Dr. Wan Ahmad Amir Zal Wan Ismail dari Universiti Malaysia Kelantan, bagi penerbitan ringkasan polisi di bawah bidang Sosial dan Kebajikan.

Facebook : institutmasa
Twitter : institutmasa
LinkedIn : institutmasa
Web : institutmasa.com

#InstitutMASA
#MakmurBersama
#MASAuntukMakmurBersama
#MASAPolicyDevelopmentProgramme
#MPDP

Info Program

Sesi Perbincangan Terarah Lepas
10 Jun 2022

Kongsi Program

Program Lain