Focus Group Discussion (FGD) Human Capital Transformation in Talent Management Affecting Kelantan State Employee Performance During Pandemic COVID-19

Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Human Capital Transformation in Talent Management Affecting Kelantan State Employee Performance During Pandemic COVID-19’ telah diadakan pada 30 Mei 2022.

FGD ini merupakan sebahagian daripada penyelidikan penerima Geran MPDP, Dr. Iskandar Hasan Tan Abdullah dari Universiti Teknologi MARA, bagi penerbitan ringkasan polisi di bawah bidang Penglibatan Pihak Berkepentingan.

Facebook : institutmasa
Twitter : institutmasa
LinkedIn : institutmasa
Web : institutmasa.com

#InstitutMASA
#MakmurBersama
#MASAuntukMakmurBersama
#MASAPolicyDevelopmentProgramme
#MPDP

Info Program

Sesi Perbincangan Terarah Lepas
30 Mei 2022

Kongsi Program

Program Lain