Advokasi Pemimpin Muda – Johor Bahru

Advokasi Pemimpin Muda adalah suatu program di bawah Jelajah Advokasi MASA 2022 (JAM2022) bertujuan membangunkan bakat masa hadapan yang terampil seperti yang dihasratkan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMKe-12). Menerusi program ini, bakat yang disasarkan akan menjalani kursus dan latihan yang sesuai untuk memupuk kebolehan mereka ketika berhadapan dengan media dan khalayak.

Bahagian Komunikasi Strategik MASA telah dijemput untuk melaksanakan satu sesi program Advokasi Pemimpin Muda di Johor Bahru, Johor.

Info Program

Sesi Perbincangan Terarah Lepas
31 Januari 2022

Kongsi Program

Program Lain