Sub Focus Areas: Pendidikan

22 Aug 2022
Sehingga kini, murid B40 masih dikaitkan dengan pencapaian akademik, sahsiah dan kokurikulum yang...
Laporan Dasar
9 Jul 2021
Oleh Nurul Hazirah Kamaruddin, Juruanalisis (Pelatih), Institut Masa Depan Malaysia Tahukah anda hanya kira-kira 15% daripada rakyat Malaysia mempunyai pelan takaful? Ini bermaksud hampir 75% rakyat Malaysia tidak mempunyai sebarang perlindungan dan terdedah kepada risiko yang tidak dapat dijangka pada masa akan datang. Secara umumnya, takaful merupakan satu pelan perlindungan berdasarkan prinsip syariah. Dengan mencarum sejumlah wang yang sebahagiannya akan disalurkan ke dalam dana takaful atas dasar tabarru’(derma), seseorang itu telah memeterai kontrak (aqad) bagi membolehkannya menjadi peserta dalam pelan takaful tersebut dan bersetuju untuk saling membantu antara satu sama lain sekiranya salah seorang peserta mengalami kerugian yang ditetapkan.
Artikel
15 Dec 2020
Oleh Dr. Nur Aainaa Syafini binti Mohd Radzi, Senior Research Analyst, Institut Masa Apa pendapat anda mengenai pengumuman pengagihan pendapatan Amanah Saham Bumiputera (ASB) sebanyak RM4.25 seunit dan juga pengagihan ehsan RM0.75 seunit yang dibuat baru-baru ini?
Artikel