Focus Group Discussion (FGD) Towards Enhancing Sustainability Practices Among SMEs: Awareness and Challenges

Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Towards Enhancing Sustainability Practices Among SMEs: Awareness and Challenges’ akan diadakan pada 16 Ogos 2022.

FGD ini merupakan sebahagian daripada penyelidikan penerima Geran MPDP, Prof. Madya Dr. Wahidah Shari dari Universiti Utara Malaysia, bagi penerbitan ringkasan polisi di bawah bidang Pemulihan Ekonomi.

Facebook : institutmasa
Twitter : institutmasa
LinkedIn : institutmasa
Web : institutmasa.com

#InstitutMASA
#MakmurBersama
#MASAuntukMakmurBersama
#MASAPolicyDevelopmentProgramme
#MPDP

Info Program

Sesi Perbincangan Terarah Lepas
16 Ogos 2022

Kongsi Program

Program Lain