Focus Group Discussion (FGD) Mental Health Service Mapping For School Going Children and Adolescents

Satu Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Mental Health Service Mapping For School Going Children and Adolescents ’ telah diadakan pada 23 Julai 2022.

FGD ini merupakan sebahagian daripada penyelidikan penerima Geran MPDP, Dr. Tengku Amatullah Madeehah Tengku Mohd dari Universiti Sains Islam Malaysia, bagi penerbitan ringkasan polisi di bawah bidang Sistem Penjagaan Kesihatan.

Facebook : institutmasa
Twitter : institutmasa
LinkedIn : institutmasa
Web : institutmasa.com

#InstitutMASA
#MakmurBersama
#MASAuntukMakmurBersama
#MASAPolicyDevelopmentProgramme
#MPDP

Info Program

Sesi Perbincangan Terarah Lepas
23 Julai 2022

Kongsi Program

Program Lain