MASA dalam Laporan Pusingan Keempat UPR UNHRC

Laporan Pemegang Taruh (Summary of Stakeholders’ Submission) mengenai Malaysia bagi pusingan keempat Semakan Berkala Sejagat (Universal Periodic Review-UPR) telah dikeluarkan sebagai rujukan oleh Majlis Hak Asasi Manusia, Pertubuhan Bangsa Bersatu (UNHRC) menjelang sesi pada akhir Januari 2024 di Geneva, Switzerland.

Alhamdulillah, laporan yang disediakan dan dikemukakan Institut Masa Depan Malaysia (MASA) berjudul, “The impact of a land reclamation megaproject (the Penang South Reclamation Project) on the economic, social and cultural rights of coastal communities in the state of Penang” telah dijadikan salah satu rujukan UNHRC (perkara 113) dalam laporan tersebut.

Semoga perkembangan ini menjadi titik permulaan dan motivasi yang baik untuk MASA menghasilkan lebih banyak penyelidikan berkaitan tajuk-tajuk penting meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Syabas MASA!

Kongsi Artikel

Artikel Lain

No data was found