Laporan Awal Status Sosio-Ekonomi Bumiputera

Naskah Laporan Awal Status Bumiputera merupakan satu panduan data dan analisis yang mendalam berdasarkan fakta yang kukuh dalam menjadi rujukan bagi penambahbaikan polisi dan institusi sedia ada. Pelbagai input dan simulasi dijana bagi mencari pendekatan dan solusi terbaik untuk kaum Bumiputera.

Laporan ini diolah supaya dapat mengenalpasti sekaligus menangani ‘masalah-masalah berlarutan’ melalui langkah-langkah
radikal dalam Malaysia Baharu ini.

Laporan Awal Status Ekonomi Bumiputera ini diharapkan menjadi bahan awal untuk perbincangan dan perdebatan berkenan Agenda Ekonomi Bumiputera dan letak duduknya dalam Agenda Ekonomi Nasional. Kita harapkan perbahasan yang meluar dikalangan pembuat dasar, ahli parti politik, kumpulan masyarakat sivil, ahli akdemik dan pelbagai pidak berkepentingan lain.

Atas mandat dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada Institut MASA, laporan ini membawa makna yang sangat besar dalam menyelami kepentingan status semasa rakyat terutamanya kaum Bumiputera sekaligus dijadikan asas dalam merangka agenda baru yang lebih besar iaitu Kearah Kemakmuran Bersama.

Kongsi Artikel

Artikel Lain

No data was found