Sesi Perbincangan Meja Bulat Berkaitan Isu-isu Kemiskinan dan Penganjuran Seminar Kemiskinan Kebangsaan

27 Januari 2022 |
Program Lepas

Satu perbincangan meja bulat telah diadakan antara pihak Institut Masa Depan Malaysia (MASA) dan Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan (InsPeK) pada 27 Januari 2022 sebagai persiapan untuk menjalankan satu Seminar Kemiskinan Kebangsaan.

Perbincangan ini turut merangkumi pelbagai isu-isu kemiskinan yang sedang dikaji oleh MASA dan InsPeK dalam usaha untuk mewujudkan kertas cadangan dasar atau ringkasan polisi yang berkaitan.

Info Program

Program Lepas
27 Januari 2022

Kongsi Program

Program Lain