Publications

Sub Focus Area
Year Published
9 Jul 2021
Article
Oleh Mohd Noor Musa, Juruanalisis Penyelidikan (Sosial), Institut Masa Depan Malaysia Pelbagai siri diskusi, kolokium dan perbincangan berkait perihal kemiskinan seringkali difokuskan kepada statistik, angka, dan kayu pengukur kemiskinan. Seringkali juga kita secara tidak langsung terlepas pandang kepada aspek kemanusiaan atau realiti sebenar serta yang dilalui oleh mereka yang kurang bernasib baik yang dilanda kemiskinan.