Penyelidikan

Kajian ini membuat analisis tentang defisit sosial Malaysia dengan meneliti indeks pengukuran defisit sosial, sebab dan kesan defisit sosial serta melengkapkannya dengan mencadangkan reformasi defisit sosial berasaskan masyarakat dan institusi.
Kajian ini secara ringkasnya menerangkan tentang pembinaan negara dalam konteks Malaysia melalui lensa sejarah dan pelbagai etnik. Kami juga menghasilkan inisiatif institusi yang ditakrifkan dan difikirkan dengan baik yang akan mewujudkan perpaduan nasional dalam era pesimisme politik.
Kajian ini mengkaji keperluan Malaysia untuk buruh asing dan perspektif sejarahnya. Seterusnya kami memperincikan jalan keluar daripada kebergantungan yang tinggi terhadap tenaga kerja asing.
Kajian ini mengkaji keadaan menyedihkan yang menimpa kaum wanita di Malaysia, dari perkara seperti perwakilan, kepemimpinan, kemiskinan dan penjagaan kesihatan. Seterusnya kami mewujudkan kaedah berasaskan dasar untuk bergerak ke hadapan bagi meningkatkan status sosioekonomi kaum wanita.
Kajian ini memperincikan cadangan strategik bagi kerajaan untuk menyokong dan membantu membangunkan serta memupuk pertumbuhan perusahaan sosial dan pada masa yang sama mendapat manfaat dengan mengimbangi keuntungan dengan faedah sosial.
Kajian ini menilai situasi yang berkaitan dengan pasaran buruh Malaysia. Pekerja mengalami tekanan ekoran pampasan yang rendah untuk pekerjaan mereka, golongan muda menghadapi pengangguran dan peningkatan jumlah pekerja asing berkemahiran rendah. Beberapa bidang keutamaan bagi meningkatkan pasaran buruh telah dikenal pasti dan diperincikan dalam kajian ini.
Kajian ini mengkaji cabaran-cabaran pembangunan yang dihadapi oleh Sabah dan Sarawak. Kami mengkaji pertumbuhan ekonomi, infrastruktur asas, dasar yang tidak menguntungkan, cabaran pembangunan yang dihadapi oleh Orang Asal, termasuk ketiadaan kewarganegaraan serta mengenal pasti cadangan-cadangan utama untuk menangani cabaran-cabaran pembangunan.
Kajian ini menyediakan strategi untuk mengukuhkan kawasan panas ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara wilayah. Kajian ini dimulakan dengan melakukan perbincangan tentang prestasi ekonomi wilayah dan negeri dalam menangani perbezaan pendapatan. Ia kemudian mengutarakan isu-isu serta cabaran-cabaran bagi kawasan ekonomi yang berpotensi berkembang maju dan akhir sekali mencadangkan pelan tindakan untuk bergerak ke hadapan.
Kajian ini menggariskan isu-isu semasa yang dihadapi oleh sektor perumahan mampu milik di Malaysia serta menawarkan cadangan-cadangan yang berkaitan. Selain itu, kajian ini juga membuat percubaan untuk mengenal pasti sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi permintaan sebanyak 1 juta rumah mampu milik seperti yang dihasratkan oleh kerajaan. Pada dasarnya, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah perumahan mampu milik ini adalah dengan membina lebih banyak rumah dengan kos yang lebih rendah. Kajian ini mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan harga rumah, dengan menangani elemen-elemen kos rumah. Walau bagaimanapun, bagi menjayakan langkah-langkah tersebut, pihak Lembaga Perumahan Negara hendaklah ditubuhkan dan diberi kuasa penuh untuk merancang dan melaksanakan perumahan.
Objektif kajian ini adalah dua serampang: 1) Menyenaraikan semua kemungkinan garis kemiskinan yang boleh dilaksanakan di Malaysia; 2) Mencadangkan alternatif bagi deprivasi pemotongan yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI). Indikator-indikator ini sangat penting dalam memantau kemajuan negara dalam menuju kemakmuran bersama dan pembangunan yang inklusif, oleh itu ia perlu disemak semula agar dapat mencerminkan realiti semasa di Malaysia dan kekal relevan untuk pembuatan dasar.
Kajian ini mencadangkan satu set keperluan untuk memenuhi taraf hidup yang wajar. Ia membina dan menghitung set keperluan serta tahap pendapatan minimum yang diperlukan untuk menyediakan taraf hidup yang wajar bagi seorang dewasa dan isi rumah tunggal dengan dan tanpa anak di peringkat negeri. Tahap upah yang sesuai dengan taraf hidup yang wajar dapat menghasilkan limpahan positif kepada ekonomi, seperti pengurangan kadar perolehan pekerja dan peningkatan moral serta produktiviti pekerja.
Ini merupakan satu kajian empirikal yang ekstensif tentang kebolehlaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama untuk menangani jurang ekonomi dalam masyarakat Malaysia serta membangunkan negara secara holistik menjadi sebuah negara yang bersatu, makmur dan maju. Kajian ini juga memberikan cadangan strategi berdasarkan bukti untuk Kerajaan Malaysia bagi memastikan bahawa wawasan tersebut memberi kesan dan impak yang adil kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira tahap pendapatan, etnik atau wilayah.

MOHD ARIF KAMARUDDIN

KAKITANGAN SOKONGAN

Arif mempunyai pengalaman hampir 10 tahun dalam hal-hal yang berkaitan dengan sokongan pentadbiran dan pengurusan pejabat. Beliau juga memainkan peranan yang penting dalam memudahkan urusan pejabat Ketua Pegawai Eksekutif. Arif merupakan antara kakitangan perintis di Institut MASA.

KAMILAH SHAHIDAN

Head, Program Management (Acting Head, Research)

Kamilah merupakan seorang peguam berdaftar dengan lebih 13 tahun pengalaman kerjaya yang progresif dalam penggubalan dasar awam serta penyampaian inisiatif transformasi, strategi & pelaksanaan bagi sektor awam. Sepanjang tempoh perkhidmatan cemerlang beliau bersama dengan  Kerajaan, beliau telah mengendalikan sekurang-kurangnya 20 inisiatif dasar awam termasuk projek transformasi nasional di agensi-agensi yang melaporkan secara langsung kepada Jabatan Perdana Menteri Malaysia dan Biro Penyampaian Presiden Tanzania daripada peringkat idea hinggalah  ke peringkat pelaksanaan yang mempengaruhi perubahan dalam dasar-dasar kerajaan.  Penglibatan menyeluruh beliau dalam pembuatan dasar awam merangkumi pelbagai bidang dasar seperti Pembasmian Kemiskinan, Kesamaan Jantina dan Kebolehpasaran Siswazah. Di sebalik kemampuan profesional beliau, Kamilah juga giat dalam usaha-usaha untuk membuat perubahan dalam memperbaiki kehidupan orang ramai. Beliau seorang sukarelawan yang sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan sama ada di dalam negara mahupun di peringkat global. Hasil usaha beliau telah menyentuh kehidupan di pelbagai lapisan masyarakat, dari seorang petani di sebuah kampung yang terpencil di Keningau Sabah, hinggalah anak-anak jalanan di sebuah bandar yang sesak di Mexico City.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) (LL.B (Kepujian)) dari Universiti Teknologi MARA dan telah diterima sebagai Peguambela dan Peguamcara, Mahkamah Tinggi Malaya sejak tahun 2008. Kamilah merupakan seorang poliglot yang boleh bertutur dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Sepanyol, Perancis dan Swahili. Pada masa ini, di samping menjawat jawatan ketua Jabatan Penyelidikan, beliau juga mengetuai projek berimpak tinggi iaitu Kajian Kebolehlaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 sebagai Arah Tuju Baharu Malaysia 2021-2030 untuk Kerajaan Malaysia.

AMIRUL ASYRAF JOHANIS

Executive, Programme Management

Amirul baru sahaja menamatkan pengajian dengan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) (Pengkhususan dalam Perindustrian dan Ekonomi Antarabangsa) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menyertai Institut MASA sebagai Intern Penganalisis Penyelidikan di tengah-tengah pandemik,  namun begitu beliau telah mendapat pengalaman yang amat berharga termasuk terlibat dalam pembangunan Rancangan Malaysia ke-12 khusus untuk memajukan agenda wanita dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Ekoran hasrat beliau untuk meneruskan kerjaya beliau sebagai pakar pengurusan projek, Amirul telah meneruskan khidmat beliau di Institut MASA sebagai Eksekutif Pengurusan Projek dengan tanggungjawab untuk memastikan kejayaan pelaksanaan projek. Beliau kini membantu Pengurus Projek untuk menguruskan projek-projek utama seperti PEMACU, sebuah projek yang bertujuan untuk menyebarkan kesedaran kepada Rakyat tentang Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB2030) melalui townhall, seminar, boot camp dan perbincangan kumpulan fokus.

Farrah Ezrina

Manager, Programme Management

Farrah comes from the entertainment and F&B background and has over 9 years of experience in event planning, sales and business development. Recently, she was a part of the project management team for one of the leading utility company in Asia.  In joining MASA, Farrah’s interest is to serve the organization in managing more programs for the benefit of the people. She hopes to enhance her people skills and strengthen her abilities to explore new areas especially in the business environment.

AMIRUL HAMZA ABDULLAH

PENGANALISIS PENYELIDIKAN

Hamza merupakan ketua bagi Kluster Ekonomi kami. Bidang penyelidikan utama beliau termasuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta pembangunan sosio-ekonomi. Beberapa hasil kerja Hamza baru-baru ini telah memberi tumpuan kepada pembangunan industri terhadap endemik, Pelan Strategik Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan program pembangunan ekonomi Bumiputera. Beliau juga merupakan sebahagian daripada pasukan perintis utama yang bertanggungjawab untuk membangunkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 untuk Kerajaan Malaysia. Beliau memiliki ijazah dalam bidang Ekonomi dengan fokus pada Sumber Manusia dari Universiti Malaysia Sabah dan ijazah Sarjana Ekonomi dalam jurusan Ekonometrik dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum menyertai kami, Hamza merupakan seorang pembantu penyelidik di sebuah universiti awam.

MUHAMMAD ‘AAMIL AZHAR

PENGANALISIS PENYELIDIKAN

Seorang graduan MMU yang cemerlang, ‘Aamil merupakan penganalisis penyelidikan ekonomi di Institut MASA. Beliau ialah seorang ahli ekonomi pembangunan yang sangat analitik. Mempunyai minat yang sangat mendalam dalam penyelidikan yang melibatkan sebab dan akibat kemiskinan, ketidaksamaan dalam pendidikan serta kuasa potensi kesatuan pekerja di Malaysia. ‘Aamil telah menulis beberapa artikel untuk laman berita dalam talian. Kini beliau terlibat dalam perancangan dan penambahbaikan Rancangan Malaysia ke-12 serta Wawasan Kemakmuran Bersama 2030.

Mohd Noor Musa

Research Analyst

Mohd Noor holds a master’s degree of science (MSc) in science, technology and sustainability from the University of Malaya (UM), Malaysia. Prior joining Institut MASA, he worked at University of Malaya and Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) on a wide range of research projects and programmes including science and technology (S&T) policy, governance, bioethics and ecotheology in collaboration with various institutions, such as Japan Society for the Promotion of Science, Institute of Future Studies Sweden, Kyoto University, Waseda University and UNESCO Paris. He is also in charge of stakeholder engagements and appointed members in various committees such as Member of Science & Technology Department Curriculum Review Committee, Affiliate Member of National Bioethics Council of Malaysia, Affiliate Member of the Centre for Civilisational Dialogue (CCD), Advisor for UNESCO University of Malaya, Member of Sustainable Development Solutions Network (UM Chapter) and Research Associate of Asia-Core Program Malaysia-Japan. He had presented his research/papers in Malaysia, Indonesia, Singapore, Japan, Sweden, Turkey, South Korea, and United Arab Emirates on the topic of ethics, S&T governance and environmental sustainability.

MOHD AZMI RASHEED KHAN

Head, Corporate Services

Azmi yang berlatar belakangkan korporat, mempunyai pengalaman lebih dari 12 tahun dalam pengurusan projek, pematuhan korporat dan perancangan/pengurusan kewangan projek. Beliau telah menjalinkan kerjasama dengan pelbagai organisasi seperti Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, Yayasan Anak Yatim Malaysia (YATIM) dan Yayasan Sime Darby. Beliau juga giat dalam kerja-kerja kemanusiaan dan NGO dan kini berada dalam Lembaga Yayasan Anak Yatim Malaysia.a

YM TUNKU AZELA TUNKU AZIZ

Ketua Pegawai Operasi (Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif)

Tunku Azela mempunyai pengalaman lebih dari 23 tahun dalam bidang pembangunan keusahawanan, perancangan strategik, hubungan kerajaan dan pengurusan program. Beliau telah berkhidmat dengan Digital Malaysia Economy Corporation (MDEC) selama lebih dari 10 tahun di mana beliau telah terlibat dalam pelbagai aktiviti perancangan dasar dan strategik, sebagai contoh Inisiatif Pembaharuan Strategik (SRI) PEMANDU ‘Merapatkan Jurang Ketidaksamaan PKS Bumiputera; Digital Malaysia ‘Telecenters’ MDEC; ‘Smart Village’ MIGHT; antara yang lain.   Beliau juga memainkan peranan yang amat penting dalam pelaksanaan pelbagai program pembangunan yang memberikan impak kepada lebih daripada 8,000 orang usahawan, khususnya pengusaha desa dan wanita dalam penggunaan digital. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai  seorang jurutera komunikasi dan minyak & gas untuk Maxis Communications Berhad dan Esso Production Malaysia Incorporated .

Selain pengalaman cemerlang beliau dalam bidang profesional, Azela juga amat aktif dalam kerja-kerja kemanusiaan. Beliau pernah berkhidmat untuk MERCY Malaysia dan Yayasan SALAM dalam pengumpulan dana serta memainkan peranan yang besar dalam memberikan bantuan di peringkat antarabangsa untuk misi kemanusiaan ke Afghanistan, Sri Lanka, Iran, Iraq dan Indonesia (Acheh & Pulau Nias). Azela memiliki MPhil dalam Dasar Teknologi dari University of Cambridge dan BEng dalam bidang Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari Imperial College of London. Beliau kini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Interim di Institut Masa Depan Malaysia, sebuah badan pemikir yang memfokuskan strategi dan dasar untuk membolehkan Malaysia mencapai penggunaan sumber yang cekap terutama dalam pengagihan kekayaan dan pembangunan negara.

Mr. Mohd Hashrizal Zainol Haris

Pemegang Amanah

Mohd Hashrizal merupakan Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan bagi Aexis Group of Companies yang mempunyai kepentingan dalam industri teknologi maklumat dan pertanian. Berbekalkan kemahiran teknikal dan komersial yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dipraktikkan dalam pelbagai peranan yang mencabar dalam pelbagai bidang (seperti penjagaan kesihatan, telekomunikasi, keselamatan awam, pendidikan & pertanian) dengan pengalaman lebih dari 19 tahun.

Beliau merupakan bekas Presiden TGOC (Alumni Kolej Sains MARA Trolak / 2016-2019). Membantu ahli alumni melalui pelbagai Program CSR termasuklah program bantuan banjir, program perpaduan seperti program perayaan Hari Raya & Tahun Baru Cina, bantuan untuk komuniti yang kurang bernasib baik dan program motivasi untuk calon-calon SPM 2019.

Datuk Seri Haji Mohd Nardin Bin Haji Awang

Pemegang Amanah

Datuk Seri Haji Mohd. Nardin mendapat pendidikan dalam bidang Perakaunan dari Institut Teknologi Mara pada tahun 1984. Beliau telah memulakan kerjaya beliau di Nadi Holdings sebagai Eksekutif Pentadbiran, kemudian meneruskan kerjaya di Sky Courier International and Pro-Active Solutions Sdn. Bhd. sebagai Pengurus Komersial dan Operasi.

Pada tahun 1999, beliau telah menjadi fasilitator dan jurulatih di Biro Tata Negara (BTN) di bawah Jabatan Perdana Menteri. Beliau kemudian dilantik sebagai Pegawai Khas kepada YAB Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2009, Setiausaha Politik kepada Menteri Pelajaran pada tahun 2011, Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2013 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2018 . Beliau juga pernah menyandang jawatan Ketua Setiausaha Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung Kebangsaan dan Naib Presiden Gagasan Pendidikan Melayu Malaysia.

Datuk Dr. Marzuki Mohamad

Pemegang Amanah

Datuk Dr. Marzuki Mohamad memegang Ph.D. dalam Sains Politik dari Australian National University, Sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan LL.B dengan Kepujian dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM). Kecemerlangan kerjaya beliau adalah dalam bidang akademik dan kerajaan dengan memegang jawatan sebagai Pegawai Tugas Khas kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Jabatan Sains Politik dari UIAM dan Setiausaha Politik kepada Menteri Pendidikan.

Beliau telah menulis untuk jurnal, ulasan buku, artikel berita dan majalah dalam bidang Undang-Undang, Hak Sivil dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Beliau juga telah menulis banyak teks ucapan dan kertas kerja yang dibentangkan di seminar-seminar dan persidangan yang melibatkan generasi muda, golongan pelajar, para profesional dan pemimpin; mengajar mereka tentang cara untuk menyampaikan mesej mereka sambil merangsang penyertaan yang tinggi dari para penonton. Sebahagian besar teks ucapan beliau telah ditulis untuk YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Hj Mohd Yassin, Perdana Menteri Malaysia kita sekarang. Sebagai penceramah dan pemimpin seminar yang dinamik, Datuk Dr. Marzuki telah memberikan sumbangan yang besar dalam dan luar negara dalam bidang mempromosikan kestabilan melalui tadbir urus yang baik, transformasi, penglibatan dalam Industri dan Pendidikan.

Beberapa sumbangan penting beliau termasuk berucap di UNESCO ke-184 di Paris, Oxford Centre for Islamic Studies tentang “Islam dan Cabaran Kritikal dalam Pelbagai Agama di Malaysia” dan Transformasi di Malaysia di Canberra, Australia. Beliau juga pernah muncul dalam pelbagai rancangan televisyen mengulas tentang politik Malaysia dan isu-isu semasa. Beliau sering memberikan pendapat sebagai seorang perunding termasuk memberikan input dalam menyediakan soal selidik penyelidikan, menganalisis hasil penyelidikan dan laporan untuk pelanggan.

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Sulaiman Mahbob

Pemegang Amanah

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Sulaiman merupakan seorang penjawat awam yang mempunyai karier yang sangat cemerlang dan jawatan terakhir beliau adalah sebagai Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (2006 – 2009). Beliau juga pernah bertugas di Kementerian Kewangan (Bahagian Ekonomi dan Belanjawan) dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna.

Setelah tiga dekad berkhidmat dalam perkhidmatan awam, beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Kumpulan Telekom Berhad dan berdasarkan kedudukan tersebut, beliau juga merupakan Pengerusi bagi Universiti Multimedia. Beliau juga berperanan sebagai Pengerusi Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER), sebuah badan pemikir bebas tentang dasar ekonomi.

Pada masa ini, beliau merupakan Profesor Adjung di International Institute of Public Policy and Management (INPUMA), Universiti Malaya dan Universiti Tun Razak, di mana beliau mengajar subjek Ekonomi dan Dasar Awam. Tan Sri Sulaiman sering menyumbang artikel tentang Dasar Ekonomi dan Pembangunan kepada media tempatan, khususnya New Straits Times. Beliau dilatih dalam bidang ekonomi, pertama di Universiti Malaya dan kemudian di University of London. Beliau telah menamatkan pengajian Ph.D. di Maxwell School of Citizenship and Public Affairs di Syracuse University, Amerika Syarikat pada awal tahun 1986.

YB Senator Datuk Dr. Mohd. Radzi Md. Jidin

Pemegang Amanah

YB Datuk Dr. Mohd. Radzi memegang Ph.D. dengan kepakaran dalam bidang Pengauditan dari Australian National University, Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Utara Malaysia dan Sarjana Muda dalam Perdagangan dari Universiti La Trobe, Melbourne, Australia. Beliau pernah menumpukan masa dalam bidang akademik sebagai pensyarah Ekonomi, Perakaunan dan Pengauditan.

Tulisan YB Datuk Dr. Radzi telah diterbitkan dalam jurnal, bab buku dan pelbagai persidangan terutamanya di Australia dan New Zealand. Projek-projek penyelidikan beliau merangkumi refleksi budaya, Sifat Skeptisisme Profesional terhadap Pengauditan dan Juruaudit. Beberapa anugerah yang beliau terima antaranya termasuklah ‘Best Paper Award’, ‘High Distinction in Reporting, Assurance Services and Auditing Segments’. Beliau terus menjadi pengulas Ad-hoc untuk jurnal akademik bagi penerbitan tempatan dan antarabangsa.

YABHG. TUN DR. MAHATHIR MOHAMAD

Penaung & Pengasas

Petikan:

“Tidak ada individu dibenarkan untuk mempunyai pengaruh tambahan pada sesuatu organisasi. Kita hendaklah sentiasa menganggap diri kita sebagai sama dalam sesuatu organisasi dan kita hendaklah mengambil berat tentang masalah sesama kita.”

“Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, beliau perlu memiliki strategi yang baik, berpengetahuan dan mampu untuk meramalkan masa depan.”

Tun Dr. Mahathir Mohamad telah berkhidmat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh. Penggal pertama beliau adalah dari tahun 1981 hingga 2003 dan yang kedua adalah antara tahun 2018 hingga 2020. Dengan kerjaya yang menjangkau lebih tujuh dekad, beliau merupakan salah seorang tokoh politik yang paling dihormati di Malaysia.

Beliau telah diberi gelaran sebagai ‘Bapa Pemodenan’ oleh rakyat Malaysia ekoran usaha gigih beliau dalam membangunkan ekonomi. Beliau telah menerbitkan lebih 16 buah buku dan terus menjadi penyumbang aktif kepada beberapa jurnal dan bahan bercetak lain serta mempunyai blog yang telah mengumpulkan lebih sejuta orang pelanggan.

Yab Tan Sri Dato’ Haji Mahiaddin Bin Haji Md Yasin

Pengerusi Kehormat & Pengasas

Petikan:

“Satu penerangan yang bersepadu dan komprehensif tentang intipati dasar dan strategi Kerajaan perlu disebarkan kepada rakan kongsi strategik, pakar KDNK dan masyarakat melalui pelbagai medium dan forum.” – Menyelesaikan Masalah

“Peranan kita, terutama sebagai warga negara bagi negara ini, sangat penting bukan hanya sebagai agensi penguatkuasaan tetapi juga berperanan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menyebarkan maklumat palsu.” – Isu ABR (Agama, Bangsa, Royalti)

YAB Tan Sri Dato’ Haji Mahiaddin Bin Haji Md Yasin merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kelapan sejak bulan Mac 2020. Beliau merupakan seorang yang berpengalaman luas dan pernah berkhidmat dengan tiga kerajaan yang berbeza dalam era politik Malaysia moden.

Dalam tadbir urus negara, YAB Tan Sri Muhyiddin telah memegang sebanyak enam jawatan di pelbagai kementerian termasuk Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2009:

  • Kementerian Belia dan Sukan (1995-1999)
  • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan (1999-2004)
  • Kementerian Pertanian dan Industri Pertanian (2004-2008)
  • Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (2008-2009)
  • Kementerian Pendidikan (2009-2015)
  • Kementerian Dalam Negeri (2018-2020)

Kini kepimpinan YAB Tan Sri Muhyiddin menjadi lebih menyerlah dengan usaha gigih beliau dalam menerajui Malaysia menghadapi pandemik COVID-19. Beliau dilihat sebagai seorang pemimpin yang tenang, berkaliber dan yang paling sesuai untuk Malaysia dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi, kesihatan, dan sosial disebabkan pandemik serta negara ke era yang baharu.